VEDÚCI VÝROBY
18. 1. 2018
ODVETVIE
Výroba
LOKALITA
Košický kraj
Košice

NÁPLŇ PRÁCE
- organizácia pracovných činností a zadeľovanie úloh v rámci Oddelenia výroby; - vedenie a motivovanie tímu zamestnancov; - plánovanie, riadenie a koordinácia výroby, výrobných procesov a kapacít; - tvorba výrobných plánov, rozpočtov, pracovných a časových analýz; - implementovanie zlepšení a optimalizácia využívania zdrojov; - kontrola výkonností tímu; - sledovanie efektivity výroby; - dohľad nad priebehom výroby, spracovanie a riešenie výrobných problémov; - kontrola dodržiavania technologických postupov vo výrobe; - kontrola plnenia výkonových noriem; - riadenie technologických zmien, implementovanie nových technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti; - zabezpečenie termínového plnenia dodávok podľa výrobných príkazov; - riešenie krízových situácií vo výrobe; - eliminácia rizikových faktorov vo výrobe; - kontrola dodržiavania plánov údržby strojných zariadení; - plánovanie odborných školení zamestnancov Oddelenia výroby; - vedenie evidencie odborných spôsobilostí zamestnancov, sledovanie platnosti osvedčení (v spolupráci s Administratívnym pracovníkom); - spolupráca s Logistom výroby; - spolupráca s ostatnými oddeleniami Divízie výroba; - plnenie ďalších úloh podľa platných interných predpisov spoločnosti a pokynov priameho nadriadeného zamestnanca (Výkonného riaditeľa Divízie výroba).
DRUH PRACOVNÉHO POMERU
trvalý pracovný pomer
PONÚKANÝ PLAT, BRUTTO
Dohodou
INÉ VÝHODY
možnosť profesného rastu; mladý dynamický kolektív;
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

ZNALOSTI

JAZYKOVÉ PREDPOKLADY

PRAX
5 rokov
OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY
Znalosť anglického jazyka - výhodou; Výborné komunikačné, organizačné, manažérske a riadiace schopnosti; Minimálne 5 rokov praxe na obdobnej pracovnej pozícii; Technické myslenie;

KONTAKT

V prípade záujmu pošlite Váš motivačný list spolu so štrukturovaným životopisom na uvedenú e-mailovú adresu. Pre jednoduchší prehľad uveďte prosím, názov pozície.

Kontaktná osoba: Ing. Denisa Panyková
+421 915 829 339
E-mail: panykova@arios-hr.sk
ARIOS - Human resources, s. r. o.
Nové Záhrady I 13/A
821 05 Bratislava