Operátor podpory výroby- team leader
8. 1. 2018
ODVETVIE
Automobilový priemysel
Výroba

LOKALITA
Košický kraj
Výkon práce v Košiciach

NÁPLŇ PRÁCE
Dodržiavať predpisy a inštrukcie na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku; Manipulovať so zvereným materiálom podľa príslušnej internej inštrukcie; Dodržiavať predpísané procedúry na prípravu a výdaj lepidla definované príslušnou internou inštrukciou; Obsluhovať zariadenie na váženie hmotnosti a výdaj príslušných etikiet; Zodpovednosť za za administratívne úkony (evidencia výdaja, Startup, inventúra) spojené s plynulým chodom zverenej prevádzky; Zodpovednosť za riadenie a koordináciu operátorov na zverenom pracovisku; Udržiavať čistotu a poriadok na zverených pracoviskách a priestoroch
DRUH PRACOVNÉHO POMERU
dohoda o vykonaní práce
PONÚKANÝ PLAT, BRUTTO
3,35€/hodinu
INÉ VÝHODY

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

ZNALOSTI
manuálna zručnosť schopnosť pracovať na 3 zmeny
JAZYKOVÉ PREDPOKLADY

PRAX
nie je potrebná
OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY
spoľahlivosť, flexibilita,

KONTAKT

V prípade záujmu pošlite Váš motivačný list spolu so štrukturovaným životopisom na uvedenú e-mailovú adresu. Pre jednoduchší prehľad uveďte prosím, názov pozície.

Kontaktná osoba: Maria Grejtaková
Tel: +421 948 003 126
E-mail: grejtakova@arios-hr.sk
ARIOS - Human resources, s. r. o.
Nové Záhrady I 13/A
821 05 Bratislava